PROJEKT EGOV


WORKSHOPS FOR MORE EFFECTIVE USING OF E-GOVERNMENT SERVICES
(Workshopy pro větší a efektivnější využití služeb e-governmentu)
č. smlouvy 2017-1-CZ01-KA204-035421

Projekt EGOV reaguje na situaci, kdy na jedné straně subjekty samosprávy ve všech zemích EU nabízí čím dále širší nabídku služeb e-governmentu, ale na straně druhé je velmi velký počet občanů, kteří tyto služby nevyužívají. Jednou z příčin je jejich nižší vzdělání a malá zkušenost práce s počítačem. Jednou z možných cest zlepšení této situace je nabídnout pomoc těmto občanům.
Projekt EGOV se tak zaměřuje na cílovou skupinu s nižším vzděláním a s menšími zkušenostmi práce s počítačem. Pro tuto skupinu partneři projektu vytvoří praktické workshopy, v nichž členové cílové skupiny budou moci nacvičit „nanečisto“ využívání služeb e-governmentu. Bude vytvořeno osm různých workshopů, které budou zaměřeny na různé oblasti práce se službami e-governmentu.

Ke každému workshopu bude vytvořena sada podkladů pro lektora a sada podkladů pro účastníky. Pro workshopy bude rovněž vytvořeno simulační prostředí, aby účastníci mohli nacvičovat práci se službami e-governmentu v prostředí, kde nemusí provádět přímou registraci na úřady.

V průběhu projektu budou realizovány pilotní workshopy, kterých se zúčastní celkem 80 členů cílové skupiny.Dále budou ne regionální úrovni připraveni v každé partnerské zemi dva lektoři, kteří budou moci ihned zahájit vedení workshopů.

Všechny výstupy projektu budou po jeho ukončení k dispozici všem zájemcům ze všech zemí EU.

Účastníky projektu jsou vzdělávací firmy z České republiky, Finska, Německa a Polska.


image/jpegWYDA s.r.o., vzdělávací společnost