PROJEKT "ECO CRAFT" - LEONARDO DA VINCI


Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností z oblasti ruční výroby žen v jednotlivých partnerských zemích. Pozornost byla zaměřena na oblasti, v jakých ženy evropských zemí vytváří ruční výrobky. Při jednotlivých setkáních ženy hostitelské země předvedli v rámci workshopu ženám ostatních partnerských organizací ukázky výroby některých produktů. Poznatky z těchto worskhopů potom mohli přenést ženy do svých zemí.

Partneři

V projektu byli partneři z následujících zemí: