CZ
WORKSHOPS FOR MORE EFFECTIVE USING

OF E-GOVERNMENT SERVICES

Workshopy pro větší a efektivnější využití služeb e-governmentu

č.
smlouvy 2017-1-CZ01-KA204-0354211. Shrnutí projektu
 
Projekt E-government services (EGOV) reagoval na situaci, kdy vlády všech zemí EU nabízejí širokou škálu služeb elektronické správy a investují úsilí do rozvoje služeb elektronické veřejné správy, ale na druhé straně existuje velká část občanů, kteří nejsou schopni nebo kompetentní k využívání tohoto druhu služeb. Hlavním důvodem je nízká úroveň vzdělání nebo malá osobní zkušenost s prací s počítači a internetovými službami. Tato skutečnost byla základním kamenem projektu EGOV. Projekt byl tedy zaměřen na cílovou skupinu tvořenou lidmi s nižším vzděláním as menšími zkušenostmi s prací na počítači. Partneři projektu vytvořili osm praktických seminářů, které umožňují efektivní školení o využívání služeb e-governmentu. Bylo vytvořeno simulační prostředí, které může přednášející použít pro některé praktické úkoly v dílnách. Každý workshop je zaměřen na různé aspekty služeb e-govermentu. Pro každou dílnu byly vyvinuty podpůrné materiály. Pro každý workshop bylo vyvinuto šest různých materiálů - tři pro účastníky a tři pro přednášející. Každý workshop byl dvakrát pilotován. Během pilotního období se pilotních workshopů zúčastnilo 112 účastníků. Výstupy projektu EGOV mohou využívat každého lektora nebo společnost v celé Evropě. Stačí otevřít simulační prostředí (http://egov-sim.eu). Tam může kdokoli najít soubory výukových materiálů pro workshopy. Existují informace o tom, jaké kroky je třeba udělat pro vytvoření další jazykové verze SE.


2. Výstupy projektu

Výstupy projektu lze rozdělit do tří skupin: (1) učební materiály pro workshopy; (2) simulované prostředí; (3) pilotní ověření učebních materiálů.


2.1 Učební materiály
V rámci projektu bylo vyvinuto osm workshopů zaměřených na efektivnější práci se službami e-governmentu.
Názvy workshopů jsou:
  1. Vyhledávání kontaktních údajů na úřad
  2. Stahování formulářů a práce s nimi
  3. Řešení životních situací občana
  4. Elektronický podpis
  5. Elektronická komunikace s úřady
  6. Otevřená data e-governmentu
  7. Vyhledávání informací o službách úřadů
  8. Aplikace pro efektivní práce se službami úřadu
Pro každý workshop byla vytvořena sada šesti učebních materiálů.
Tři materiály jsou určeny pro účastníka workshopu. Jsou to:
Další tři materiály jsou určeny pro lektora. Jsou to:
Každý partner vyvíjel učební materiály pro dva workshopy. Ty vytvořil ve svém jazyce a v angličtině. Ostatních šest workshopů partneři převedli do národní verze. Národní verze však nejsou přesnou kopií zdrojové verze. Každý partner přizpůsobil workshop národním podmínkám ve své zemi.
Všechny materiály byly vytvořeny v pěti jazykových verzích – čeština, polština, finština, němčina, angličtina.
Bylo tak celkově vytvořeno pro každou jazykovou verzi 8 workshopů * 6 materiálů * 5 jazykových verzí = 240 materiálů.
V rámci projektu byly vyvinuty všechny plánované učební materiály. Všechny materiály mají jednotný design.
2.2 Simulované prostředí
Pro workshopy bylo vytvořeno simulované prostředí, které může lektor otevřít v internetovém prohlížeči. Adresa simulovaného prostředí je http://egov-sim.eu. Simulované prostředí má pět jazykových verzí. Obsahuje sekci pro účastníky workshopů. V této sekci účastníci mohou pracovat pod vedením lektora se stránkami šesti virtuálními úřady různé velikosti. Dále je v simulovaném prostředí sekce pro lektora. Tato sekce byla vytvořena nad rámec plánu v žádosti. V této sekci může lektor sledovat práci účastníků při plnění vybraných úkolů. Každý lektor, který chce využívat simulované prostředí, může přímo z tohoto prostředí stáhnout učební materiály a zdarma je využít pro výuku.2.3 Pilotní ověření
Všechny workshopy, které byly v průběhu projektu vyvinuty, byly pilotně ověřeny. Každý workshop byl ověřen dvakrát. V každém pilotním ověření vedl workshop jiný lektor. Pilotní ověření sloužilo k ověření obsahu učebních materiálů. Na základě poznatků z pilotních kurzů byly učební materiály upraveny do finální podoby.
V prvním kole pilotních workshopů bylo zapojeno 61 účastníků.
V druhém kole bylo zapojeno 51 účastníků.
Celkově bylo zapojeno 112 účastníků do pilotního ověřování.


3. Partneři projektu

Do projektu EGOV byli zapojeni partneři ze čtyř zemí.
koordinátor:   Česká republika
partneři:         Finsko
                      Německo
                      Polsko4. Spolupráce partnerů

Každý partner vyvíjel učební materiály pro dva workshopy. Tyto materiály potom ověřili v pilotních kurzech, kterých se zúčastnili členové cílové skupiny, které jednotlivý partneři oslovili.
Partneři se setkávali v průběhu projektu na mezinárodních setkáních v partnerských zemích. V rámci těchto setkání partneři prezentovali stav vývoje materiálů a rozhodovali o další strategii.4. 1 Mezinárodní setkání
Kromě práce na vývoji materiálů partneři navštívili zajímavá místa v zemi, kde probíhalo setkání.

Česká republika
Partneři navštívili památku Unesco Zelenou horu.
Finsko
Partneři navštívili nádhernou oblast s velkým množstvím souostroví. Toto místo je nedaleko města Vaasa.
Polsko
Ve městě Tarnowskie Gori jsme navštívili hornické muzeum.
Německo
Nad městem Kassel je kaskáda vodopádů, od kterých je krásný výhled na město.

5. Jak můžete využít výstupy projektu?


Výstupy projektu EGOV jsou zdarma. Je možné je získat následujícím způsobem.