projekt ECO CRAFT

Mezinárodní projekt zaměřený na výměnu zkušeností v oblasti "Ruční práce", cílovou skupinou byly ženy. Zúčastnili se mimo České republiky, také Turecko, Itálie, Polsko, Estonsko a Španělsko.  Projekt probíhal v letech 2009 - 2011.
WYDA s.r.o., vzdělávací společnost