PROJEKT "Vývoj blended learningových kurzů"


Projekt jsme zahájili 1. 1. 2014 a byl ukončen a uzavřen 31. 12. 2014.

Stručný obsah projektu
Cílem projektu bylo vytvoření 6 kurzů, které jsou určeny pro cílovou skupinu administrativních pracovníků, asistentů a obdobných pracovních pozic. Kurzy mají formu blended learningu, takže obsahují část prezenční výuky v rozsahu 15 h a část e-learningovou v rozsahu 42 h (celkem má tedy kurz 57 h). Všechny kurzy jsou zaměřeny na rozvoj odborných kompetencí, které vyžadují komplexní splnění zadaného pracovního úkolu a efektivní využití moderních informačních technologií. Ke každému kurzu byla zpracována ucelená sada materiálů. Všechny vytvořené kurzy (prezenční i e-learningová část) byly pilotně ověřeny na vzorku cílové skupiny pracovníků firem ze SČK (6 osob na 1 kurz, celkem tedy 36 osob).
Na základě získané zpětné vazby byla provedena úprava kurzů a vytvořena finální podoba kurzů. Vytvořené kurzy umožňují rozvoj odborných kompetencí pracovníků firem ve SČK pomocí moderní formy vzdělávání, čímž dojde k efektivnějšímu zvládání jejich pracovní náplně.

Během projektu byly vytvořeny tyto výstupy:
- metodika pro zpracování kurzů
- 6 blended learningových kurzů

  1. Tvorba jednoduchých databází a jejich využití pro zpracování informací ve firmě

  2. Organizační příprava a zajištění velké akce

  3. Vypracování základních podkladů a nástrojů pro vyhodnocení kvality a efektivity dodavatelů

  4. Efektivní vytváření a využití šablon a formulářů ve firmě

  5. Příprava a využití dynamické prezentace v MS PowerPoint

  6. Příprava a organizační zajištění výběrového řízení na pracovní pozici ve firměAktualizováno 6. února 2015

 
image/jpeg

WYDA s.r.o., vzdělávací společnost