ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ PRO FIRMY


 
V rámci této oblasti nabízí společnost WYDA s.r.o. organizaci sportovních akcí, které hodlá objednávající firma zorganizovat pro zaměstnance své firmy.

V rámci organizace sportovní akce zajistí společnost následující služby:
  • zajištění místa sportovní akce
  • organizaci akce
  • zajištění rozhodčích pro akci
  • vyhodnocení akce
  • vyhlášení výsledků akce
  • zajištění občerstvení na akci
Poznámka
Tato služba je vhodná pro zaměstnavatele, kteří chtějí uspořádat jednorázovou odpočinkovou aktivitu pro zaměstnance, která má motivační charakter a slouží k utužení spolupráce v kolektivu.


WYDA s.r.o., vzdělávací společnost