ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ A TISK MATERIÁLŮ


 V rámci této oblasti se společnost WYDA s.r.o. zaměřuje na následující skupiny služeb:

a) Organizační zajištění kurzů
Součástí této služby je sada následujících činností, z kterých si vybere instituce, která organizaci kurzu požaduje:

 1. příprava místnosti na výuku,
 • tato činnost zahrnuje přípravu stolů a židlí podle požadavku objednatele
 1. vybavení místnosti technikou,
 • podle požadavku objednatele může být v místnosti instalována interaktivní stěna, dataprojektor, prezentační notebook, DVD přehrávač,
 • v případě potřeby práce na počítači připravíme do místnosti sadu notebooků
 1. učební materiály
 • podle požadavku objednatele budou nakopírovány učební materiály pro účastníky
 1. třídní kniha nebo prezenční listina
 2. další materiály pro účastníky
 • tyto materiály mohou být tužky, bloky, tabulky a jiný materiál, který hodlá objednatel kurzu pro účastníky připravit

Poznámka
Všechny podklady pro účastníky musí objednavatel dodat v elektronické podobě nebo musí odsouhlasit formuláře, které společnost WYDA s.r.o. zpracuje do tiskové podoby.

b) Tisk materiálů v malých nákladech
Tato služba má dvě dílčí části:

 1. Zpracování podkladů pro tisk.
 • Zpracování podkladů zahrnuje převedení elektronické verze materiálu objednavatele do šablony a úprava podkladů do jednotné formy.
 1. Tisk a kompletace materiálů
 • Tisk může být barevný nebo černobílý.
 • Rozsáhlejší materiál může být v kroužkové vazbě s plastovými nebo drátěnými kroužky.

Poznámka
Tato služba je vhodná pro zpracování sady materiálů pro menší skupinu osob, např. pro účastníky konference s účastí několika desítek osob.

WYDA s.r.o., vzdělávací společnost