MARKETING ZAMĚŘENÝ NA ANALÝZU TRHU A TVORBU DOTAZNÍKŮTato služba se zaměřuje na dvě oblasti:

 a) marketingový průzkum Internetových stránek

Na základě požadavku a kritérií zadavatele připravíme a zpracujeme analýzu požadované oblasti. Touto oblastí může být např. aktuální nabídka výrobků v určité oblasti, atd.

Výstupem bude závěrečná zpráva, která bude obsahovat komplexní popis stávající situace ve zkoumané oblasti. K analýze je využívána metoda vážení.

 b) tvorba dotazníků

Na základě požadavků sestavíme dotazník pro účely, které nadefinuje zadavatel. Dotazník bude zpracován tak, aby respektoval pravidla tvorby dotazníků. K dotazníku bude dodána metodika hodnocení dotazníků. K vlastnímu hodnocení bude dodána tabulka v Excelu, která bude zajišťovat statistické vyhodnocení dotazníků.

WYDA s.r.o., vzdělávací společnost