PRONÁJEM E-LEARNINGOVÉHO PROSTŘEDÍV rámci této služby společnost WYDA s.r.o. nabízí pronájem e-learningového prostředí pro testování znalostí a dovedností zaměstnanců ve specifických oblastech podle potřeb zaměstnavatele.

V pronajatém prostředí bude umístěno logo objednatele.

Do prostředí je možno umístit učební texty pro zaměstnance a následně testy, které prověří úroveň jejich znalostí z dané problematiky.

 Poznámka

Jako příklad možného využití lze uvést např. pravidelné testování znalostí z oblasti BOZP a její uplatňování ve firmě, atd.

Do prostředí lze vložit jakýkoli kurz zakončený testováním, který zaměstnavatel plánuje pro větší počet zaměstnanců firmy a který má specifický charakter, tzn. nelze jej běžně nalézt v nabídce vzdělávacích institucí, např. metodika zpracování tabulek ve firmě, atd.

WYDA s.r.o., vzdělávací společnost